۰۲۱۸۶۰۵۲۱۱۵ – 09910150016
ساعت کاری: 24 ساعته تمام وقت

پرمترین

دوره کارنس:7 روز

سمیت (oral LD50:430-6000   

نام ماده شیمیایی:  پرمترین permethrin

فرمول شیمیایی: EC 25% 

نام تجاری: آمبوش(Ambush 10% EC & 25% EC)وکوپکس(Copex25% wp&5% wp)

حشره کشی از گروه پیریتروئیدهای مصنوعی با اثر تماسی و گوارشی میباشد.

این ترکیب به صورت امولسیون ) EC25% ( طیف وسیعی از حشرات و بندپایان را کنترل میکند پرمترین بر روی سیستم عصبی حشرات تاثیر می گذارد.

باعث اسپاسم عضلانی، فلج مغزی ومرگ آنها شود. چون این ترکیب به سرعت در دستگاه گوارش هیدرولیز میشود.

بنابراین سمیت گوارشی ضعیفی دارد. موارد مصرف:علیه پرودونیای چغندر قند، مینوز لکه گرد درختان میوه است.

هنگام سمپاشی از خوردن و آشامیدن یا سیگار کشیدن خود داری کنید.

از تماس سم با پوست و چشم و یا تنفس ذرات سم جلوگیری کنید.

حتماً از لباسهای محافظ مانند دستکش، چکمه، روپوش، عینك و ماسك استفاده کنید. هرگز در جهت مخالف باد سمپاشی نکنید.

پس از سمپاشی ظروف و وسایل سمپاشی را شسته، دست و صورت خود را با آب و صابون تمیز نموده و لباسها را تعویض نمائید.

“احتیاطات” 

ملاحظات زیست محیطی”

از مصرف مجدد ظروف آفتکش جداً خودداری شود. ظروف و بسته های خالی باید در محلی دور ازمنابع آبی نگهداری و مطابق با ضوابط ملی مربوطه نسبت به دفع زیست محیطی ظروف و بسته های خالی اقدام گردد. دام و طیوررا قبل از سمپاشی از محل دور نمایید. از چرای دام در نواحی تازه سمپاشی شده تا زمانی که آثار زیانبار سم زایل شده باشد خودداری شود. از شستشوی وسایل سمپاشی و اشیاء آلوده به سم در نزدیك منابع آبی اجتناب گردد. از آلوده ساختن منابع آبی جاری و راکد به سم ویا محلول آفتکش و آب باقیمانده از شستشوی سم اکیداً خودداری نمایید.

“کمک های اولیه”

علائم مسمومیت:   احتمال بروز آلرژی، خارش، سوزش گذرا، گزگز، بیحسی، اریتم، ادم و بثورات پوستی وجود دارد.
تنفس :   مصدوم را به هوای آزاد منتقل کنید و در صورت قطع تنفس ، تنفس مصنوعی به بیمار داده شود .
تماس چشمی :   چشمها را باز نگه داشته و 01 تا 01 دقیقه با آب تمیز بشوئید.
تماس پوستی :   لباسهای آلوده را خارج و قسمتهای آلوده بدن شسته شود.
بلع :   بیمار را اگر بیهوش نیست وادار به استفراغ نموده، معده را شستشو دهید.

“وسایل حفاظت فردی”