موش کش برودیفیکام

نام ماده : موش کش برودیفیکام

برگه اطلاعات ایمنی مواد

MAD co

نام ماده شيميايي : فاکورات مینی واکس

دوره كارنس :

فرمول شيميايي : 0/4 mg/kg (LD50)

نام تجاري : FACORAT ( BRODIFACOUM) mini wax block 0/05 % شکل سم: معمولی و سوراخ دار

مشخصات

10 گرم دناتونیوم و بنزوات می باشد. جزء مواد ضد / 10 گرم ماده موثره فاکورات، 1 / هر 0111 گرم از طعمه مسموم آماده به مصرف، حاوی 1

انعقادی بوده و با خوردن حتی یک دوز آن توسط موش، مرگ ناشی از خونریزی داخلی رخ می دهد. مناسب اسنفاده در مکان های روباز و

مرطوب

احتیاطات

موش کش برودیفیکام ، از برخورد با پوست دست و خصوصاٌ اندام مخاط دار جلوگیری کنید . از نگهداری در نزدیکی مواد غذایی و حیوانات اهلی و کودکان جداٌ جلوگیری

کنید . پس از طعمه گذاری دست ها را با آب و صابون بشویید . دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری گردد.

ملاحظات زیست محیطی

به منظور جلوگیری از مسمومیت ثانویه، موش های تلف شده جمع آوری و با استفاده از تمهیدات بهداشتی دفع شوند . از مصرف مجدد ظروف و

بسته های خالی خودداری گردد و بسته های خالی را در محل مناسب نگهداری کنید و طبق مقررات مربوطه نسبت به دفع زیست محیطی

ظروف و بسته های خلی اقدام نمایید.

کمک های اولیه

پادزهر: ویتامین K1 درجه خطر سم: فوق العاده سمی 1a مقدار مصرف: 01 گرم در هر لانه برای موش

تنفس : مصدوم را به هوای آزاد منتقل کنید و در صورت قطع تنفس ، تنفس مصنوعی به بیمار داده شود .

تماس چشمی : چشم را با آب پاکیزه چندین بار بشویید.

تماس پوستی : محل تماس را با آب و صابون بشویید.

بلع : بلافاصله محتویات معده فرد مسموم تخلیه و به پزشک مراجعه گردد.

انبارداری

موش کش برودیفیکام ، در بسته بندی اصلی در محل خشک و در دمای پایین تر از 01 درجه سانتیگراد نگهداری شود.

وسایل حفاظت فردی

حفاظت تنفسی : ماسک

حفاظت چشمان و صورت : عینک

حفاظت پوست : دستکش، لباس کار، چکمه

اینستاگرام ما

شرکت سمپاشی ماد ایمن طب (MIT)

برچسپ ها:
مقالات