۰۲۱۸۶۰۵۲۱۱۵ – 09910150016
ساعت کاری: 24 ساعته تمام وقت

مورچه حشره‌ای اجتماعی است .

همانند زنبور عسل از راستهٔ نازک بالان که در میانه‌های دورهٔ کرتاسه یعنی حدود ۱۱۰ تا ۱۳۰ میلیون سال پیش تکامل یافته است.

امروزه بیش از ۱۲۰۰۰ گونه طبقه بندی شده‌اند و تخمین زده می‌شود این تعداد تا ۲۲۰۰۰ گونه نیز برسد.

این حشرات کوچک به راحتی از شاخکهای آرنج دارشان و ساختار گره مانندشان و کمر باریکشان قابل شناسایی هستند.

اندازهٔ اجتماع انها  می‌تواند از چند ده مورچه شکارچی در یک حفره تا چند میلیون مورچهٔ ساده و نازای ماده باشد.

طبقه ای از کارگرها و سربازها و سایر گروه‌ها را در یک محدوده جغرافیایی وسیع شامل شود.

اجتماع انها شامل تعدادی نر دارای نطفه و همچنین یک یا چند ماده که توانایی بارور شدن دارند،ملکه نامیده می‌شوند، می‌شود.

همچنین گاهی اجتماع این موجودات کوچک یک ابرجامعه توصیف شده‌است.

زیرا این حشرات در آن با یکدیگر کار می‌کنند و از اجتماع خود دفاع می‌کنند.