۰۲۱۸۶۰۵۲۱۱۵ – 09910150016
ساعت کاری: 24 ساعته تمام وقت

مار:جانوری خزنده، گوشت‌خوار، با بدن کشیده (دراز) و بدون پا است.

مارها جانورانی خونسرد، از گروه آب‌پرده‌داران و مهره‌داران‌اند.

بدن مار از پولک‌هایی که با هم همپوشانی دارند، پوشیده شده‌است.

مارها از ردهٔ خزنده‌هگان، زیرردهٔ دوکمانان، فرورده پولک‌سوسمارشکلان، بالاراستهٔ پولک‌خزندگان، راستهٔ پولک‌داران، زیرراستهٔ ماران (Serpentes) هستند

مار

مار

مار خاکی

بیشتر گونه‌های مار، جمجمه‌ای دارند که چندین مفصل بیشتر از اجداد مارمولکشان است.

این جمجمه به آن‌ها اجازه می‌دهد تا شکارهای بسیار بزرگتر از سرشان را با کمک آرواره‌هایی که بسیار جابجایی پذیرند، ببلعند.

اندام درونی بدن انها برای تطبیق بیشتر با بدن کشیده و درازشان، به گونه‌ای است که عضوهای جفت در آن‌ها مانند کلیه‌ها به جای آنکه در دو سوی بدن باشد.

یکی پس از دیگری قرار گرفته.

همچنین بیشتر آن‌ها تنها یک شش دارند که کار می‌کند.

برخی گونه‌های انها هنوز لگن خاصره دارند و یک جفت اندام بازماندهٔ ژنتیکی ناخن مانند در دو سوی پارگین آن‌ها دیده می‌شود.

مارها غیر از قطب جنوب، برخی از خشکی‌های بزرگ زیست گاه انها است.

و بسیاری از جزیره‌های کوچک اقیانوس اطلس و مرکز اقیانوس آرام در همهٔ قاره‌ها زندگی می‌کنند.

البته دریاماران در سراسر اقیانوس هند و آرام پراکنده شده‌اند.

تاکنون نزدیک به ۲۰ تیره از مار که شامل ۵۰۰ سرده و نزدیک به ۳۴۰۰ گونه است، شناسایی شده‌است.

بزرگی طول مارها از ۱۰ سانتیمتر برای مار قلمی تا ۱۴ متر برای پایتون مشبک گسترده شده‌است.