سوسک های آلمانی در زمره آفت های سوسکی شماره یک جهان هستند.بر خلاف تصور عمومی سوسک های آلمانی از آلمان سرچشمه نمی گیرند و همانطور که شماری از مردم آلمان اطلاع دارند این سوسک ها امریکایی هستند(که یک گونه کلا مختلف است)نام آن ها از نام علمیشان می آید(بلاتلا جرمانیکا)

سوسک های آلمانی به سه دلیل زیر در زمره آفت های سوسکی شماره یک جهان هستند:
1-یک جفت سوسک آلمانی از لحاظ ریاضی می تواند در سال 800 هزار بچه بوجود بیاورد.
2-سوسک های آلمانی سوسک های خانگی هستند که می توانند توسط اشخاص و کالاها به هر جایی منتقل شوند.
3-استفاده گسترده از اسپری های آفت کش اغلب سوسک های آلمانی را مقاوم کرده است.مقاومت نسبت به حشره کش یک جور ایمنی است و این ایمنی باعث می شود ضمن اینکه حشره کش ها اثر نکنند سوسک ها رشد و نمو کرده و تکثیر شوند.

چطور از شر سوسک های آلمانی خلاص شویم و آن ها را از بین ببریم.
سوسک های آلمانی از بد بو ترین و کثیف ترین حشراتی هستند که در خانه و رستوران یافت شده و کنترلی مشکل دارند.از میان چندین آفتی که سریع تکثیر می شود و سخت کنترل می گردد یکی سوسک آلمانی است.اگر شرایط مناسب باشد یک زوج سوسک آلمانی در هر سال 800 هزار بچه بوجود می آورد.
کشتن و حذف سوسک آلمانی آسان نیست.اسپری های معجزه گر وجود ندارند و محصولات مغازه ها شما را به سادگی از شر سوسک ها آسوده نمی سازد.محصولاتی که کار می کنند تا شما از شر سوسک ها خلاص شوید کیفیت حرفه ای دارند و در مغازه ها به فروش نمی رسند.پس وقت و پولتان را برای جستجوی محلی آن ها تلف نکنید.
دیدن یک سوسک آلمانی روی پیشخوان, کابینت یا در آبدارخانه وحشتناک است.بدانید که اگر یک سوسک را در کمین و در اطراف ببینید یعنی تعداد خیلی بیشتری پنهان شده اند.اگر شما بطور منظم چند تایشان را ببینید یعنی با مشکل جدی مواجه شده اید.
خلاصی و رها شدن از سوسک آلمانی در صورت پیروی از فرمول درست و روش مطلوب انجام شدنی است.هر ساله میلیون ها دلار برای خرید اسپری های پیشخوانی هدر می رود که بر روی تکثیر سوسک ها هیچ اثری ندارند.برخی از مشتریان ما می گویند که صدها دلار برای خرید محصولات مغازه ها خرج کرده اند و هنوز با مشکل بزرگی مواجه هستند.


برچسپ ها:
حشرات