۰۲۱۸۶۰۵۲۱۱۵ – 09910150016
ساعت کاری: 24 ساعته تمام وقت

سم پاشی

سمپاشی تضمینی تهران

سم پاشی:

روش های فیزیکی و شیمیایی به منظور از بین بردن و جلو گیری از تکثیر جانوران موذی توسط محلول سم پاشی میگویند.

گند زدایی:روش های فیزیکی با شیمیایی را که به منظور کم کردن بار میکربی محل از آنهای استفاده میشود را گندزدایی میگویند.

گندزدا :ماده شیمیایی است که موجب نابودی میکروب های مضر یا بیماریزا می شودو بیشتر درمورد فرم های رویشی کاربرد دارد که بر روی اشیاء بی جان کاربرد دارد.

سم:ماده شیمیایی است که حین سم پاشی موجب ریشه کنی و جلو گیری از تکثیر جانوران موذی میشود.

ضد عفونی:
ضد عفونی به فرایندی اطلاق می گردد که طی آن عامل ضدعفونی کننده سبب توقف رشد وتکثیر میکروب در بافت زنده گردد.

ضد عفونی کننده ها :

به عواملی که از رشد و تکثیر میکروبها در نسوج زنده جلوگیری کرده و موجب نابودی آنها می شوند.

سم پاشی: به فرایندی اطلاق می گردد که طی آن محلول سم پاشی باعث از بین رفتن و توقف رشد وتکثیر موجودات موذی میشود.

گندزدا برای سطوح غیر زنده وضد عفونی کننده برای موجودات زنده به کار میرود .

سم برای توقف رشد و تکثیر و نابودی موجودات زنده به کار میرود.

غلظت ضد عفونی کننده باید نسبت به گندزداها کمتر باشد.

تا از آسیب به بافتها اجتناب شود به همین دلیل ضد عفونی کننده ها نسبت به گندزداها سمیت کمتری دارد.

مهمترین گند زدا های شمیایی عبارتند از کلر ،‌کرئولین ،‌الکل ،‌ساولن ، بتادین ، هالامید.

راه های مبارزه

مبارزه فیزیکی:

زهکشی اراضی ، از بین بردن آبهای راکد ،جلوگیری از ورود فاضلابها به اراضی کشاورزی ، پرکردن گودالها و چاله ها ، ایجادتغییر شکل درلانه های لاروی، کندن و ازبین بردن گیاهان آبزی


_مبارزه شیمیایی:

استفاده از حشره کشهایی که خاصیت لارو کشی دارند مانند ، Abateاستفاده.
از روغنهای معدنی مانند نفت و گازوئیل

_مبارزه تلفیقی :

تلفیق دو یا چند راه مبارزه مانند تلفیق مبارزه بیولوژیک و شیمیایی.

وب سایت رسمی دکترسمپاش – سمپاشی تضمینی تهران – شرکت سمپاشی با مجوز