۰۲۱۸۶۰۵۲۱۱۵ – 09910150016
ساعت کاری: 24 ساعته تمام وقت

سم پاشی خوابگاه ها

سم پاشی خوابگاه ها

خوابگاه های سطح کشور یکی دیگر از مکان های عمومی می باشد که باید از لحاظ بهداشت مورد اهمیت و توجه قرار گیرد.

خوابگاه های دانشجویی که قدیمی باشند بیشتر در معرض وجود آفات در آن مکان هستند.

بهداشت محیطی و بهداشت فردی در خوابگاه اگر به درستی انجام شود مکان مورد نظر دچار آفت و حشرات نمی شود.

وسایلی را از محل زندگی خود انتقال داده و به مکان عمومی خوابگاه میاورند که امکان دارد آن وسایل نیز آفت زده باشند.

پس قبل از ورود هر گونه وسایل حتما آن را از لحاظ بهداشتی چک کنید تا دیگر وسایل آلوده نشوند .

هر چند وقت یکبار از نیروی خدمه بخواهید تمامی مکان خوابگاه را تمیز و ضد عفونی کند .

حشراتی که در خوابگاه امکان دارد باشد:

انواع سوسک ، ساس ، ساس چوب ، ساس تختخوابی ، موش ، کنه و… می باشد .

سم پاشی تضمینی ویژه تهران بزرگ و حومه

اگر با هریک از این موجودات مواجه شدید کافیست با شرکت تماس بگیرید.

شرکت متخصص نزدیک محل زندگیتان تماس بگیرید و از آنها درخواست کمک کنید.

شرکت دکتر سمپاش از مجرب ترین نیروهای دوره دیده در زمینه سمپاشي خوابگاه بهره مند است.

میتوانید بر فرآیند سمپاشي ، نوع مواد مصرفی در سمپاشی خوابگاه ، نحوه اجرای کار متخصصین و… نظارت داشته باشید.

این اطمینان را داشته باشید برای شرکت نوآوران سم و حشرات حداکثر تاثیر و حداقل هزینه از اهمیت بیشتری برخوردار است.

با سم پاشی خوابگاه می توانید دلهره بودن حشرات در خوابگاه را از بین ببرید.

چرا که در غیر اینصورت امکان دارد حشره به صورت موقت از بین رفته و باز بعد از مدتی دیده شود .