۰۲۱۸۶۰۵۲۱۱۵ – 09910150016
ساعت کاری: 24 ساعته تمام وقت

دلتامترين

 دلتا مترین از گروه حشره كشهاي پايريتروئيدي بوده و داراي اثر تماسي و گوارشي ميباشد.

اين تركيب بصورت امولسيون ( طيف- وسيعي از حشرات مكنده و جونده را از راستههاي گوناگون كنترل ميكند.

اينها بر اساس پايريترين طبيعي ساخته شده است.

اين تركيب 15-10 روز روي سطوح سمپاشي شده دوام دارد.

اين تركيب در برابر نور خورشيد پايداري زيادي دارد)تحت تابش مستقيم اشعه ماوراي بنفش UV.

چون خاصيت تبخيري كم و دوام آن روي محصول زياد است.

قدرت حشره كشي اين تركيب صد برابر از تركيبات كلره است.

پنج برابر از تركيبات فسفره و پنج تا ده برابر از ساير پيريتروئيدها بيشتر است.

هنگام سمپاشي از خوردن و آشاميدن يا سيگار كشيدن خود داري كنيد.

از تماس سم با پوست و چشم و يا تنفس ذرات سم جلوگيري كنيد.

حتماً از لباسهاي محافظ مانند دستكش، چكمه، روپوش، عينك و ماسك استفاده كنيد.

هرگز در جهت مخالف باد سمپاشي نكنيد.

پس از سمپاشي ظروف و وسايل سمپاشي را بشویید.

دست و صورت خود را با آب و صابون تميز نموده و لباسها را تعويض نمائيد.

از تماس با بدن جلوگيري شود از مواد غذايي و دسترس اطفال دور نگه داشته شود

از مصرف مجدد ظروف آفتكش جداً خودداري شود.

علائم مسمومیت:   سردرد ، ، سرگيجه ، تهوع و جمع شدن مردمك چشم
تنفس :   مصدوم را به هواي آزاد منتقل كنيد و در صورت قطع تنفس ، تنفس مصنوعي به بيمار داده شود .
تماس چشمی : چشمها را باز نگه داشته و 51 تا 51 دقيقه با آب تميز بشوئيد.
تماس پوستی : لباسهاي آلوده را خارج و قسمتهاي آلوده بدن شسته شود.
بلع : بيمار را اگر بيهوش نيست وادار به استفراغ نموده، معده را شستشو دهيد.

“انبار داری”

وسایل حفاظت فردی”

درباره ما                      

                                                                  اینستاگرام ما