۰۲۱۸۶۰۵۲۱۱۵ – 09910150016
ساعت کاری: 24 ساعته تمام وقت
بید

بید

بید :

به معنی حشره پشم خوار دشمنی است ضعیف اما زیانکار و خطرناک است معمولاً این حشرات که وارد منزل می شوند بر دو نوع هستند ، نوع اول بیدهایی که وارد آشپزخانه شده و از مواد غذایی و حبوبات تغذیه می کنند. نوع دوم، این حشرات که پارچه لباس را می خورند. در واقع دلیل اینکه در محل های خاصی از منزل یافت می شوند به خاطر همین دسته بندی و نوع تغذیه آن ها است.

بید فرش و بید لباس
اشکال انواع گونه های بید هستند
حشره بید در حالت بالغ به شکل پروانه با یک جفت بال هستند.

آن ها چشمانی مرکبِ بزرگ دارند.

اندازۀ حشره بید کاملاً بستگی به نوع گونۀ آن ها دارد برخی بسیار کوچک و برخی دیگر بسیار بزرگ هستند.

گونه های خاصی از آن ها به رنگ درخشان و برخی به رنگ قهوه ای یا خاکستری می باشد.
نکتۀ جالب راجع به این آفت آن است که پروانه های بالغ به ندرت در منزل قابل مشاهده می باشند.

طول بال پروانه های بید کمتر از 2 سانتی متر و رنگ بال ها، سایه هایی از رنگ خاکستری، قهوه ای و یا آجری رنگ دارد.
منبع اصلی تغذیه بید لباس از الیاف و منسوجات به خصوص الیاف طبیعی است.

مانند وسایلی که از پوست و پر حیوانات (از کراتین تغذیه می کنند) تهیه شده می باشد.

منبع تغذیه او مواد خوراکی، بیشتر از مواد خوراکی خشک است.

مانند غلات، حبوبات، آجیل، آرد، ادویه جات، شکلات و سایر مواد خوراکی خشک است.

از طرفی محل تغذیه، رشد و تکثیر آن ها در نزدیکی محل تغذیه آن ها می باشد.

بدانید که چه نوع بیدی در منزلتان است:

معمولاً این حشرات که وارد منزل می شوند بر دو نوع هستند.

.نوع اول، که وارد آشپزخانه شده و از مواد غذایی و حبوبات تغذیه می کنند.

.نوع دوم، حشره پشم خواری که پارچه لباس را می خورند.

در واقع دلیل اینکه در محل های خاصی از منزل یافت می شوند به خاطر همین دسته بندی و نوع تغذیه آن ها است.